Juhiabi koolitus

Current Status
Not Enrolled
Price
99 999,00 €
Get Started

Tegemist on Eesti esimese juhiabidele mõeldud e-koolitusega. Sellelt koolituselt saad kõik vajaliku selleks, et olla hea juhiabi. Kui Sa veel ei tööta sellel ametikohal, siis koolituselt saad vajalikud teadmised sellest, kuidas seda tööd teha. Kui Sa aga juba töötad juhiabina, siis leiad koolituselt vajalikud juhtnöörid selleks, kuidas olla oma töös veelgi parem.

Veebiõpe sobib neile, kes soovivad õppida siis kui neil selleks aega on. Materjalidele pääseb ligi igal pool, kus on olemas internetiĂĽhendus. 

KOOLITUSEGA SEOTUD INFO

Koolituse maht ja kestus

Koolituse maht on 60 akadeemilist tundi.
Koolituse läbimiseks on ette nähtud 4 nädalat.

Tasumine
Koolituse eest saab tasuda ülekandega, pangalingiga või osade kaupa. Vajutades nuppu “OSTA KOOLITUS” saad valida sobiva makseviisi eelpool nimetatute seast.

Kuidas veebiõpe toimub?

 • Koolitusel osaleja võib õppida endale sobival ajal ja sobivas kohas.
 • Koolituse lõpetamiseks peab õpilane sooritama eksamtesti.

Koolitusele ligipääs

Üldjuhul võimaldame ligipääsu koolitusele 24 tunni jooksul peale koolitustasu laekumist.

Koolitusel osalemiseks on vajalik:

 • Arvuti olemasolu
 • InternetiĂĽhendus

KOOLITUSE SISU

 1. Juhiabi kutse-eetika. Juhiabi eetikakoodeks, eetilised printsiibid kutsetegevuses, professionaalsus ja kõlbeline vastutus.
 2. Dokumendi- ja arhiivihaldus. Asjaajamine, dokumentide loetelu, standardid, säilitustähtajad, arhivaar, dokumentide loomine (dokumendiliigid, vormistamine ja kohustuslikud rekvisiidid), elektroonilised dokumendid, registreerimine, edastamine, süstematiseerimine, hoidmine, arhiveerimine.
 3. Suhtlemise kuldreeglid. Ametlik- ja mitteametlik suhtlemine, suhtlemine klientidega, koostöö juhiga, meeskonnatöö, suhtlemisoskus, esinemine.
 4. Personalihaldus. Personali värbamine ja valik, töölepingute sõlmimine, muutmine, lõpetamine, töölepingu seadus, puhkuste ajakava.
 5. Ettevõtlus. Äriseadustik, erinevad ettevõtlusvormid, asutamisdokumendid ja protseduur, äriühingu juhtimine, bilanss ja kasumiaruanne, majandusaasta aruanne.
 6. Sotsiaalmeedia. Mis on sotsiaalmeedia, sotsiaalmeedia kasutamine töös, Facebook, Twitter, Instagram jne.
 7. Etikett. Kutsed vastuvõttudele, ärikohtumised, ametiriietus, telefonisuhtlus.
 8. Keelekasutus. Ametikeel, ortograafia ja levinumad vead ametikirjades: täheortograafia, võõrsõnad, võõrnimed, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine.
 9. Arvuti kasutamine. Tekstitöötlus, tabelitöötlus, internet, kiirkäsud, valemid, digitaalallkiri, dokumentide krüpteerimine.
 10. Näidisdokumendid.

LISA Ă•PPEKAVA LEHT

Ă•PPEKAVA

MIKS SEE KOOLITUS SULLE KASULIK ON?

 1. Õpid dokumentide haldamise ja arhiveerimise põhimõtteid;
 2. Ă•pid tundma protokolli ja etiketti;
 3. Saad algteadmised ettevõtlusest ja personalihaldusest.

KOOLITAJA

Aivar on ettevõtja ja koolitaja, eelkõige praktik. Magistrivääriline haridus pärineb Tallinna Tehnikaülikoolist. Hilisemad täiendkoolitused on seotud valdavalt finantsjuhtimise ja turundusega, igal aastal vähemalt 200+ tundi täiendkoolitusi.

Kogemused mikro- ja väikeettevõtete ja ka  suurettevõtte (350+ töötajat) juhtimisel, enamasti juhiabi kaasabil.  

Scroll to Top